Breaking News

Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum

Tên bài báo: Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 9
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Ngô Thị Minh Thu, Đặng Thanh Long, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang
File đính kèm: 2017___XAC_DINH_GENE_MA_HOA_PHOSPHOENOLPYRUVATE_CACBOXYLASE
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …