Breaking News

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH Ở CÁ

Tên bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH Ở CÁ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 1E
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn văn Hiệp, Hoàng Thị Hồng Vân, Phạm Trí Thuận
File đính kèm: 5398-16449-1-PB
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5398

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …