Breaking News

Two Dimensional Proteome Map in Purified Mitochondria Isolated from Leaves of Hoya carnosa

Tên bài báo: Two Dimensional Proteome Map in Purified Mitochondria Isolated from Leaves of Hoya carnosa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2006
Tập: 222
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, 野瀬昭博, 東江栄, 林欽
File đính kèm: 222_268_Hong_5
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …