Breaking News

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI VIBRIO

Tên bài báo: TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI VIBRIO
Tạp chí:
ISSN: 1859-2201
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 10
Số: 4A
Trang: 1047-1052
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 2012__TUYEN_CHON_VA_KHAO_SAT_DIEU_KIEN_SINH_TONG_HOP_KHANG_SINH
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …