Breaking News

Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và Vi sinh vật học

ISBN:
Tên sách, giáo trình: Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và Vi sinh vật học
Loại sách, giáo trình: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế
Năm xuất bản: 2013-01-01
Tác giả: Trần Thanh Phong, Võ Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hoàng Tấn Quảng

About Mod

Check Also

Cơ sở Hóa sinh và sinh lý của hô hấp thực vật

ISBN: Tên sách, giáo trình: Cơ sở Hóa sinh và sinh lý của hô hấp …