Breaking News

The oxidation of NADH and NADPH by Percoll-purified mitochondria isolated from three CAM species, K. daigremontiana, K. pinnata and Ananas comosus

Tên bài báo: The oxidation of NADH and NADPH by Percoll-purified mitochondria isolated from three CAM species, K. daigremontiana, K. pinnata and Ananas comosus
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal Crop Science
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2002
Tập:
Số: 71
Trang: 78-79
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …