Breaking News

Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) ở cây Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant)

Tên bài báo: Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) ở cây Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 53-60
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Tường Vy, Ho
File đính kèm: 4.-Tạo-dòng-và-xác-định-trình-tự-gen-mã-hóa-ribulose-15-bisphosphate-carboxylase-Rubisco-ở-cây-Mesembryanthemum-crystallinum-Ice-plant
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …