Breaking News

TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN TRH (THERMOSTABLE DIRECT HEMOLYSIN-RELATED HEMOLYSIN) CỦA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GÂY DUNG HUYẾT TỐ KHÔNG BỀN NHIỆT TRÊN CÁ HỒNG MỸ

Tên bài báo: TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN TRH (THERMOSTABLE DIRECT HEMOLYSIN-RELATED HEMOLYSIN) CỦA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GÂY DUNG HUYẾT TỐ KHÔNG BỀN NHIỆT TRÊN CÁ HỒNG MỸ
Tạp chí:
ISSN: 1859 – 4751
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Thú y Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: XXVIII
Số: 2 – 2021
Trang: 52
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: merged_pdfs
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …