Breaking News

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein p65 từ Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 (DE3)

Tên bài báo: Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein p65 từ Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 (DE3)
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2018
Tập: 127
Số: 1c
Trang: 11-19
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Đức Thạo và cs
File đính kèm: 1.-TẠO-DÒNG-VÀ-BIỂU-HIỆN-GEN-MÃ-HÓA-PROTEIN-p65-TỪ-MYCOPLASMA-HYOPNEUMONIAE- GÂY-BỆNH-SUYỄN-LỢN-TRONG-VI-KHUẨN-ESCHERICHIA-COLI-BL21-DE3
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …