Breaking News

Tách chiết protein từ ty thể của cây Mesembryanthemum crystallinum bằngphương pháp sử dụng phenol”

Tên bài báo: Tách chiết protein từ ty thể của cây Mesembryanthemum crystallinum bằngphương pháp sử dụng phenol”
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2013
Tập: 11
Số: 3
Trang: 487-493
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …