Breaking News

Studies on regulation properties of CAM type photosynthesis in pineapple.

Mã đề tài: QT-DA
Tên đề tài: Studies on regulation properties of CAM type photosynthesis in pineapple.
Cấp đề tài: Dự án hợp tác quốc tế
Đơn vị chủ trì: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Khoa học
Loại hình đề tài: Cơ bản
Lĩnh vực: SINH HỌC
Mục tiêu đề tài: Study on plant mitochondria (respiratory property, electron transport chain (ETC), cytochrome and alternative pathway…)
Nội dung đề tài:
Kết quả đề tài:
Năm bắt đầu: 2004-03-01
Năm kết thúc: 2005-04-01
Xếp loại: –Chưa xếp loại–
Tình trạng: Đã hoàn thành
Phân loại sản phẩm: Mẫu
Địa chỉ ứng dụng: Japan
Bài báo liên quan: 1
Kinh phí đề tài:
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: Project_certification1

About Mod

Check Also

Phân tích thành phần hoạt chất và khả năng chống oxy hóa của một số loại Trà được chế biến từ các bộ phận cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã đề tài: DHH2020-03-148 Tên đề tài: Phân tích thành phần hoạt chất và khả …