Breaking News

Sinh lý Thực vật

ISBN:
Tên sách, giáo trình: Sinh lý Thực vật
Loại sách, giáo trình: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế
Năm xuất bản: 2021-05-03
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Trần Vũ Ngọc Thi

About Mod

Check Also

Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và Vi sinh vật học

ISBN: Tên sách, giáo trình: Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và …