Breaking News

Simultaneous Substrate Oxidations and Alternative Respiration in Intact Hoya carnosa Mitochondria

Tên bài báo: Simultaneous Substrate Oxidations and Alternative Respiration in Intact Hoya carnosa Mitochondria
Tạp chí:
ISSN: 2375-3811
Tên tạp chí International Journal of Biological Sciences and Applications (2375-3811)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản American Association for Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2017
Tập: 4
Số: 3
Trang: 25-31
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 33__Simultaneous_Substrate_Oxidations
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …