Breaking News

Respiratory properties and cyanide resistant respiration under normal and low oxygen conditions on mitochondria of pineapple and K. daigremontiana

Tên bài báo: Respiratory properties and cyanide resistant respiration under normal and low oxygen conditions on mitochondria of pineapple and K. daigremontiana
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal Crop Science
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2004
Tập:
Số: 73
Trang: 354-355
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose, Sakae Agarie
Đề tài liên quan: 1

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …