Breaking News

PHÂN TÍCH HỆ PROTEIN TY THỂ CỦA CÂY THUỐC BỎNG (KALANCHOË PINNATA) Ở CÁC THỜI KỲ SINH TRƯỞNG KHÁC NHAU

Tên bài báo: PHÂN TÍCH HỆ PROTEIN TY THỂ CỦA CÂY THUỐC BỎNG (KALANCHOË PINNATA) Ở CÁC THỜI KỲ SINH TRƯỞNG KHÁC NHAU
Tạp chí:
ISSN: 1859-2201
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 13(2A): 1-8
Số: 2A
Trang: 1-8
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 2015_PHAN_TICH_HE_PROTEIN_TY_THE_CUA_CAY_THUOC_BONG
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …