Breaking News

Phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ nốt sần của rễ cây Medicagotruncatula

Tên bài báo: Phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ nốt sần của rễ cây Medicagotruncatula
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: Đã đăng
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Khánh Vy, Phạm Thị Hồng Trang
File đính kèm: 34_PHAN_LAP_CAC_CHUNG_VI_KHUAN_CO_DINH_NITROGEN_TU_NOT_SAN_CUA_RE_CAY1
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …