Breaking News

Phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitơ từ nốt sần của rễ cây Medicago truncatula ở Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Phân lập các chủng vi khuẩn cố định nitơ từ nốt sần của rễ cây Medicago truncatula ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV – 2016 “Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Khánh Vy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Hồng Trang
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …