Breaking News

Oxidation of substrates in Percoll-purified mitochondria isolated from Kalanchoë daigremontiana

Tên bài báo: Oxidation of substrates in Percoll-purified mitochondria isolated from Kalanchoë daigremontiana
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Bulletin of the Faculty of Agriculture, Saga University
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2004
Tập: 89
Số:
Trang: 121-129
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …