Breaking News

Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất trồng hoa màu ở Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất trồng hoa màu ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các cơ quan tổ chức
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2009__Nghien_cuu_xa_khuan_sinh_khang_sinh
Đề tài liên quan: 0

 

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …