Breaking News

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên glycoprotein C của virus dịch tả vịt phân lập tại Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên glycoprotein C của virus dịch tả vịt phân lập tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859–1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2018
Tập: 127
Số: 1C
Trang: 21-31
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Hải Yến
File đính kèm: 3_-_Long_-_4924-13750-1-ED-Morat-Tr21-31-CheckedFinal21
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …