Breaking News

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây măng tây (Asparagus officinalis L.).

Tên bài báo: Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây măng tây (Asparagus officinalis L.).
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 15
Số: 4A
Trang: 1-9
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Nguyễn Cao Bảo Quang, Ngô Thị Minh Thu, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Liên
File đính kèm: 29__NGHIEN_CUU_QUY_TRINH_NHAN_GIONG_IN_VITRO_CAY_MANG_TAY_(ASPARAGUS1
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …