Breaking News

Nghiên cứu nhân giống in vitro sen trắng huế từ hạt in vitro propagation of hue’s white lotus from seeds

Tên bài báo: Nghiên cứu nhân giống in vitro sen trắng huế từ hạt in vitro propagation of hue’s white lotus from seeds
Tạp chí:
ISSN: 1859-2171
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Lạc Hồng.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 81-90
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Nguyễn Minh Hiếu, Phan Thế Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Anh Thư.
File đính kèm: 36__NGHIEN_CUU_NHAN_GIONG_IN_VITRO_SEN_TRANG_HUE_TU_HAT
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …