Breaking News

Nghiên cứu một số tính chất kháng sinh của nấm mốc phân lập từ đất trồng hoa màu ở Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Nghiên cứu một số tính chất kháng sinh của nấm mốc phân lập từ đất trồng hoa màu ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 13
Số: 2A
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …