Breaking News

Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế

Mã đề tài: B2010-DHH01-92
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện: Khoa Sinh học
Loại hình đề tài: Cơ bản
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Mục tiêu đề tài: – Tuyển chọn và nhân nhanh nguồn giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu từ nguồn ngoại nhập và các địa phương khác trong nước để phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu và trồng thử nghiệm trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế; – Chọn được giống chuẩn kháng rầy cho năng suất cao, chất lượng tốt, kháng được rầy nâu và có khả năng thích nghi tốt ở điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế; – Làm cơ sở nghiên cứu xác định gen kháng, lập bản đồ gen, tách và chuyển gen kháng vào những giống lúa tốt ở địa phương để phục vụ cho việc chọn tạo giống kháng rầy ở TT Huế
Nội dung đề tài: Thu thập nguồn giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu trong và ngoài nước; – Xử lý mẫu và trồng mẫu ở nhà lưới và ngoài đồng ruộng; – Thăm dò khă năng sống sót, thích nghi, sinh trưởng và phát triển của giống lúa thí nghiệm ở phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng; – Đánh giá các chỉ tiêu hình thái và sinh lý, sinh hoá của các giống lúa thí nghiệm và ngoài đồng ruộng;
Kết quả đề tài: – 1- 2 giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế – 2 bài báo khoa học, 1 báo cáo khoa học tại hội nghị.
Năm bắt đầu: 2010-01-01
Năm kết thúc: 2011-01-01
Xếp loại: Xuất sắc
Tình trạng: Đã hoàn thành
Phân loại sản phẩm: Giống cây trồng
Địa chỉ ứng dụng: Các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, nông dân trồng lúa.
Bài báo liên quan: 0
Kinh phí đề tài:
Loại kinh phí Năm cấp Số tiền Loại tiền
Ngân sách nhà nước 2010 30000000 VND
Ngân sách nhà nước 2011 20000000 VND
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa

About Mod

Check Also

Phân tích thành phần hoạt chất và khả năng chống oxy hóa của một số loại Trà được chế biến từ các bộ phận cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã đề tài: DHH2020-03-148 Tên đề tài: Phân tích thành phần hoạt chất và khả …