Breaking News

Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã đậu nành của nấm mốc Aspergillus Niger T2

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã đậu nành của nấm mốc Aspergillus Niger T2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV – 2016 “Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hiền Trang, Bùi Duy Tuấn
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …