Breaking News

Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã đậu nành của nấm mốc Aspergillus Niger T2

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã đậu nành của nấm mốc Aspergillus Niger T2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 37__Nghien_cuu_kha_nang_phan_giai_mot_so_hop_chat_huu_co_va____nam_moc_T2
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …