Breaking News

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu

Mã đề tài: NN-NCCB615506
Tên đề tài: Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu
Cấp đề tài: Nghiên cứu cơ bản
Đơn vị chủ trì: Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện: Khoa Sinh học
Loại hình đề tài: Cơ bản
Lĩnh vực: SINH HỌC
Mục tiêu đề tài: q
Nội dung đề tài:
Kết quả đề tài:
Năm bắt đầu: 2007-01-01
Năm kết thúc: 2009-01-01
Xếp loại: Đạt
Tình trạng: Đã hoàn thành
Phân loại sản phẩm: Mẫu
Địa chỉ ứng dụng:
Bài báo liên quan: 0
Kinh phí đề tài:
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng

About Mod

Check Also

Phân tích thành phần hoạt chất và khả năng chống oxy hóa của một số loại Trà được chế biến từ các bộ phận cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã đề tài: DHH2020-03-148 Tên đề tài: Phân tích thành phần hoạt chất và khả …