Breaking News

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống lúa trồng tại Thừa Thiên Huế.

Tên bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống lúa trồng tại Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2012
Tập: 75A
Số: Số 6
Trang: 93-100
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Pham Thi Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2012__NGHIEN_CUU_DAC_DIEM_SINH_TRUONG,_NANG_SUAT_VA_KHA_NANG_2012
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …