Breaking News

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera) trồng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera) trồng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 13
Số:
Trang: 46-54
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 2019__Dac_diem_nong_sinh_hoc_cay_sen
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …