Breaking News

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh trưởng của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) tại Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh trưởng của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2010
Tập: số 8
Số: (3A):
Trang: 611-618.
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thi Thanh Mai, Dinh Minh Duc, Tran Dang Hoa.
File đính kèm: 2010__NGHIEN_CUU_DAC_DIEM_HINH_THAI_VA_SINH_TRUONG_CUA_MOT_SO_GIONG_LUA
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …