Breaking News

Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây An xoa (Helicterecs hisuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế

About Mod

Check Also

Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

Mã đề tài: CT- 2018-DHH-03 Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện …