Breaking News

HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED

Tên bài báo: HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các cơ quan tổ chức
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 35
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 26__Nghien_cuu_nhan_giong_in_vitro_sen_trang_tret_lom_Hue
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …