Breaking News

HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tên bài báo: HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 859-865
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính), Hoàng Tấn Quảng
File đính kèm: 2021__ANTIFUNGAL_ACTIVITY_OF_SILVER_NANOPARTICLES_AGAINSTCURVULARIA
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …