Breaking News

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên giải thưởng: Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: SẢN XUẤT GIỐNG LÚA SẠCH ĐÀI THƠM 8 Ở THỪA THIÊN HUẾ
Đơn vị tặng thưởng: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm tặng thưởng: 2018-07-01
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ Lê Quang Tiến Dũng, Trần Đình Hưng
File đính kèm:

About Mod

Check Also

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

Tên giải thưởng: Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa …