Breaking News

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

Tên giải thưởng: Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Đơn vị tặng thưởng: Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm tặng thưởng: 2021-12-30
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Tôn Thất Pháp, Võ Thị Mai Hương, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Phạm Thị Diễm Thi
File đính kèm:

About Mod

Check Also

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

Tên giải thưởng: Sách vàng sáng tạo Việt Nam Nội dung giải thưởng: Công trình …