Breaking News

Giải 3- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên giải thưởng: Giải 3- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của giống lúa mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế
Đơn vị tặng thưởng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Năm tặng thưởng: 2012-11-21
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên, Đoàn Thị Tám
File đính kèm:

About Mod

Check Also

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

Tên giải thưởng: Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa …