Breaking News

GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION

Tên bài báo: GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION
Tạp chí:
ISSN: 0972-2025
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 20
Số: 23&24
Trang: 1160-1171
Lĩnh vực: Sinh tin học
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý thùy Trâm, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Phan Thủy Tiên
File đính kèm: HONG2023_Da_dang_chinh_thuc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4834

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …