Breaking News

Effects of sample preperations on the protein expression in two dimensional electrophotoresis gels of Hoya carnosa mitochondria.

Tên bài báo: Effects of sample preperations on the protein expression in two dimensional electrophotoresis gels of Hoya carnosa mitochondria.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc. Công nghệ sinh học phục vụ nông-lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y –dược và Bảo vệ môi trường. NXB Đại học Thái Nguyên.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 614-617.
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Thu Thuy.
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …