Breaking News

Effects of KCN, SHAM and low oxygen conditions on respiratory properties of purified mitochondria isolated from pineapple and K. daigremontiana

Tên bài báo: Effects of KCN, SHAM and low oxygen conditions on respiratory properties of purified mitochondria isolated from pineapple and K. daigremontiana
Tạp chí:
ISSN: 1349-1008
Tên tạp chí Plant Production Science (1343-943X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Wiley-Blackwell
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2005
Tập: 8
Số:
Trang: 383-392
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 2005__Effects_of_KCN,_SHAM_and_Oxygen_Concentrations_on_Respiratory_Properties_of
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …