Breaking News

Effects of alamethicin on the substrate oxidations in mitochondria isolated from CAM plant, Hoya carnosa

Tên bài báo: Effects of alamethicin on the substrate oxidations in mitochondria isolated from CAM plant, Hoya carnosa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, 野瀬昭博, 東江栄, 林欽
File đính kèm: 223_316_Hong_2
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.14829/jcsproc.223.0.316.0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …