Breaking News

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM

Tên bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 808-817
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: DA_DANG_DI_TRUYEN_DUA_TREN_DAC_DIEM_HINH_THAI_SEN
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …