Breaking News

Cơ sở Hóa sinh và sinh lý của hô hấp thực vật

ISBN:
Tên sách, giáo trình: Cơ sở Hóa sinh và sinh lý của hô hấp thực vật
Loại sách, giáo trình: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế
Năm xuất bản: 2013-01-01
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương

About Mod

Check Also

Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và Vi sinh vật học

ISBN: Tên sách, giáo trình: Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và …