Breaking News

Sách và giáo trình

Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production

ISBN: IFMBE Proceedings, ISBN: 978-3-030-75506-5 Tên sách, giáo trình: Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production Loại sách, giáo trình: Chương sách Lĩnh vực: SINH HỌC Nhà xuất bản: Spinger Năm xuất bản: 2021-11-05 Tác giả: Hoang Thị Kim …

Read More »

Sinh lý Thực vật

ISBN: Tên sách, giáo trình: Sinh lý Thực vật Loại sách, giáo trình: Giáo trình Lĩnh vực: SINH HỌC Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế Năm xuất bản: 2021-05-03 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Trần Vũ Ngọc Thi

Read More »