Breaking News

Giải thưởng

Giải khuyến khích Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

Tên giải thưởng: Giải khuyến khích Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021 Nội dung giải thưởng: Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI Đơn vị tặng thưởng: Ủy ban nhân dân …

Read More »

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

Tên giải thưởng: Sách vàng sáng tạo Việt Nam Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam Đơn vị tặng thưởng: Hà Nội Năm tặng thưởng: 2021-09-01 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương …

Read More »

Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2021

Tên giải thưởng: Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2021 Nội dung giải thưởng: Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 Đơn vị tặng thưởng: Huế Năm tặng thưởng: 2021-05-15 Tác giả: …

Read More »

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên giải thưởng: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế Nội dung giải thưởng: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển một loại thực vật CAM có giá trị kinh tế, Mesembryanthemum crystallinum Đơn vị tặng thưởng: Ủy ban Nhân …

Read More »