Breaking News

Bài báo trong nước

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Tên bài báo: Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera). Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44) Tạp chí Trong nước Cơ quan xuất bản Các …

Read More »

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM

Tên bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021 Tạp chí Trong …

Read More »

HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tên bài báo: HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 …

Read More »

Mitochondria and chloroplast preparation for two dimensional electrophoresis (2DE) analysis of Ice plant

Tên bài báo: Mitochondria and chloroplast preparation for two dimensional electrophoresis (2DE) analysis of Ice plant Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Rencontres de Quy Nhơn III, Biology Conference 2020 Tạp chí Trong nước Năm đăng: 2021 Tập: Số: Trang: Lĩnh vực: SINH HỌC Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng …

Read More »

TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN TRH (THERMOSTABLE DIRECT HEMOLYSIN-RELATED HEMOLYSIN) CỦA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GÂY DUNG HUYẾT TỐ KHÔNG BỀN NHIỆT TRÊN CÁ HỒNG MỸ

Tên bài báo: TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN TRH (THERMOSTABLE DIRECT HEMOLYSIN-RELATED HEMOLYSIN) CỦA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GÂY DUNG HUYẾT TỐ KHÔNG BỀN NHIỆT TRÊN CÁ HỒNG MỸ Tạp chí: ISSN: 1859 – 4751 Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751) …

Read More »

ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ

I BÁO KHOA HỌC Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020 Tạp chí Trong nước Năm …

Read More »

An effective reverse transcription quantitative pcr analysis of dhdps1/4 isogene expression in leaf and root of Medicago truncatula under NaCl and mannitol stress

Tên bài báo: An effective reverse transcription quantitative pcr analysis of dhdps1/4 isogene expression in leaf and root of Medicago truncatula under NaCl and mannitol stress Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Tạp chí Trong nước Năm đăng: 2019 Tập: Số: Trang: Lĩnh vực: Công nghệ sinh học Tác giả: …

Read More »

Genetic diversity analysis of lotus species (Nelumbo nucifera Gaertn.) in Thua Thien Hue based on iTS4-5 genetic region

Tên bài báo: Genetic diversity analysis of lotus species (Nelumbo nucifera Gaertn.) in Thua Thien Hue based on iTS4-5 genetic region Tạp chí: ISSN: Tên tạp chí Tạp chí Trong nước Năm đăng: 2019 Tập: Số: Trang: Lĩnh vực: Công nghệ sinh học Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng File …

Read More »