Breaking News

ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ

I BÁO KHOA HỌC

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh tin học
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
File đính kèm: BAI_BAO_SO_4
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …