Breaking News

Analysis of tonoplast lipid and protein composition in the two kinds of CAM plants, Ananas comosus and Kalanchoë pinnata

Tên bài báo: Analysis of tonoplast lipid and protein composition in the two kinds of CAM plants, Ananas comosus and Kalanchoë pinnata
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal Crop Science
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2005
Tập: 74
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose, Sakae Agarie, Qinlin
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …