Breaking News

ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING

Tên bài báo: ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING
Tạp chí:
ISSN: 0973-6263, E-ISSN: 2278-4535
Tên tạp chí Research Journal of Biotechnology (0973-6263, E-ISSN: 2278-4535)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh tin học
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thuỳ Trâm
File đính kèm: BAI_BAO_DA_DANG_2022
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://worldresearchersassociations.com/biotechcurrissue.aspx

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …